Tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất xi măng hàng đầu Việt Nam và không ngừng vươn tầm quốc tế, Xi Măng Xuân Thành luôn nỗ lực hài hòa, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Xi Măng Xuân Thành xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn. Luôn tôn trọng và đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho toàn thể CBCNV. Luôn đề cao các giá trị “Uy tín – Nhân cách – Trí tài – Tâm đức”. Xem thêm
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI Với tinh thần trách nhiệm, chung tay sẻ chia vì cộng đồng, Xi Măng Xuân Thành luôn tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội ở các địa phương. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. Xem thêm
CHUNG TAY VÌ MÔI TRƯỜNG Với khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư, phát triển bền vững, Xi Măng Xuân Thành luôn chú trọng đầu tư sử dụng dây chuyền, công nghệ sản xuất "xi măng xanh", đảm bảo thân thiện với môi trường. Xem thêm