XI MĂNG XUÂN THÀNH TRAO TẶNG NHU YẾU PHẨM CHO CÁC CHỐT KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn với các lực lượng tham gia Chốt kiểm soát dịch Covid-19, ngày 29/9/2021, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam, Công an huyện Thanh Liêm tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành trao tặng nhu yếu phẩm cho các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Liêm

Nhân dịp này, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành đã ủng hộ 50 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch của Công an huyện Thanh Liêm, với mong muốn tiếp tục được chung tay, tiếp thêm sức mạnh, động lực để các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh trao tặng nhu yếu phẩm tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch:

Thăm, tặng nhu yếu phẩm tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid- 19 xã Thanh Tân

Thăm, tặng nhu yếu phẩm tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid- 19 xã Thanh Hải

CÁC TIN LIÊN QUAN