XI MĂNG XUÂN THÀNH tổ chức huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy cho CBCNV năm 2019.

Đây là các chương trình đào tạo hàng năm được công ty tổ chức nhằm duy trì những kiến thức đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24/07/2019 gồm có:

  • Phòng cháy chữa cháy do Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Nam về đạo tạo, huấn luyện.
  • An toàn lao động và vệ sinh lao động do Công ty TNHH đào tạo, TV và XTTM EDUPRO về đạo tạo, huấn luyện.

Sau các lớp tập huấn, Công ty có tổ chức sát hạch kiến thức về PCCC và ATLĐ-VSLĐ. Qua huấn luyện và sát hạch sẽ giúp cho CBCNV nắm vứng kiến thức và áp dụng thực tế tại từng vị trí mà mình phụ trách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất.

(một số ảnh tại buổi tập huấn)

CÁC TIN LIÊN QUAN