XI MĂNG XUÂN THÀNH TIẾP TỤC ĐẠT DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN”

Vừa qua, Bộ Công thương đã công bố Quyết định số 2615/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách các “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021.  Xi Măng Xuân Thành vinh dự khi lần thứ 3 liên tiếp nhận được danh hiệu này.

Xi Măng Xuân Thành tiếp tục đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 do Sở Công thương tỉnh Hà Nam xét chọn đề xuất và được Bộ Công Thương phê duyệt.

Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan lựa chọn, tổng hợp và đăng tải Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận.

Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường…

Sau một thời gian công bố xét chọn, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Theo đó, công nhận 281 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Xi Măng Xuân Thành vinh dự là một trong 13 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ngành vật liệu xây dựng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Xi Măng Xuân Thành nhận được danh hiệu này.

Việc nhiều năm liên tục nhận được danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” một lần nữa khẳng định giá trị thương hiệu, chất lượng sản phẩm Xi Măng Xuân Thành; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh doanh nghiệp trước các đối tác, khách hàng quốc tế. Đồng thời, tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước trong thời gian tới./.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN