XI MĂNG XUÂN THÀNH – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, VỮNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG

Xi Măng Xuân Thành đặc biệt quan tâm, chú trọng tới công tác phát triển nguồn nhân lực; thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện, nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV trong công ty. 

XI MĂNG XUÂN THÀNH - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, VỮNG BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG

Trải qua bốn buổi đào tạo diễn ra vào ngày 09-10/07/2022 và 23-24/07/2022, cán bộ quản lý của Xi Măng Xuân Thành đã tích lũy được thêm các kiến thức về chân dung người quản lý cấp trung; công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện; kỹ năng phân công công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Qua đó, đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đã nâng cao tư duy lãnh đạo, hệ thống và sắp xếp lại quy trình lập kế hoạch, tổ chức, phân công công việc và kiểm tra đánh giá một cách khoa học và hiệu quả. 

Kết thúc khóa học, cán bộ quản lý của Xi Măng Xuân Thành được đơn vị đào tạo kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận hoàn thành chương trình “Kỹ năng quản lý cấp trung”.

Trước đó, trong tháng 4/2022 và tháng 6/2022, Xi Măng Xuân Thành đã tổ chức các chương trình đào tạo về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kinh doanh trong công ty.

Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với nội dung phong phú, đa dạng, được Xi Măng Xuân Thành xây dựng sát với thực tiễn tại doanh nghiệp nhằm cung cấp cho CBCNV thêm nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tích lũy thêm những kinh nghiệm, phục vụ tốt cho công việc.

Một số hình ảnh buổi đào tạo “Kỹ năng quản lý cấp trung”:

CBCNV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam tham gia Đào tạo Kỹ năng quản lý cấp trung

Một số hình ảnh buổi đào tạo “Kỹ năng quản lý cấp trung” của Xi măng Xuân Thành

cán bộ quản lý của Xi Măng Xuân Thành đã tích lũy được thêm các kiến thức về chân dung người quản lý cấp trung

 cán bộ quản lý của Xi Măng Xuân Thành được đơn vị đào tạo kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận hoàn thành chương trình “Kỹ năng quản lý cấp trung”

CÁC TIN LIÊN QUAN