XI MĂNG XUÂN THÀNH ĐẠT DANH HIỆU DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2020

Ngày 18/8/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1974/QĐ-BCT phê duyệt và công bố Danh sách 315 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành vinh dự được nhận danh hiệu này.

Xi măng Xuân Thành được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020  do Sở Công thương tỉnh Hà Nam xét chọn đề xuất và được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo Quyết định số 1974/QĐ-BCT ngày 18 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công thương phê duyệt và công bố Danh sách 315 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 ngành Vật liệu xây dựng. Các tiêu chí đánh giá được Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường…

Với những đóng góp tích cực trong tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước,  Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành một lần nữa khẳng định chất lượng thương hiệu Xi Măng Xuân Thành tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Đồng thời tạo nền tảng, động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước trong thời gian sắp tới./.

CÁC TIN LIÊN QUAN