TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ VÀ KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022

Nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là về sức khỏe cho người lao động, trong 03 ngày từ 23-25/11/2022, Xi Măng Xuân Thành phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Vũ Duyên Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho hơn 2.000 CBCNV đang làm việc tại công ty.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp hàng năm, giúp CBCNV nắm bắt được tình hình sức khỏe, phát hiện sớm và đưa ra những giải pháp cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật cho bản thân.

Cũng từ kết quả khám sức khỏe định kỳ, công ty sẽ kịp thời, chủ động bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe của CBCNV, đảm bảo đáp ứng nguồn lực vững mạnh, góp phần tạo động lực gắn kết lâu dài và xây dựng công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

Dưới đây là một số hình ảnh khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CBCNV năm 2022:

CBCNV khai hồ sơ khám sức khỏe

CBCNV thực hiện khám sức khỏe theo các hạng mục quy định.

CÁC TIN LIÊN QUAN