TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ VÀ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO CBCNV NĂM 2021

Từ ngày 29-31/12/2021, Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Vũ Duyên Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho gần 2.000 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) đang làm việc tại doanh nghiệp

CBCNV Công ty tuân thủ nguyên tắc 5K khi đến khám sức khỏe định kỳ

Trước tình hình dịch COVID-19, để làm tốt công tác phòng, chống dịch và tổ chức khám sức khỏe cho người lao động đạt kết quả tốt, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân bổ thời gian khám cụ thể đối với từng phòng ban, đơn vị; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả.

Toàn thể CBCNV Công ty được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện
bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định

Việc tổ chức khám sức khỏe và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là hoạt động định kỳ hàng năm nhằm chăm lo sức khỏe cho CBCNV, ổn định lực lượng sản xuất và tăng cường sự gắn kết giữa CBCNV và công ty. 

Đây cũng là cơ sở để công ty đánh giá tình hình sức khỏe từng CBCNV; kịp thời đưa ra những định hướng nâng cao sức khỏe và bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe của CBCNV; góp phần thực hiện chính sách chăm lo đời sống cho người lao động của công ty.

CÁC TIN LIÊN QUAN