Tập đoàn Xuân Thành – top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam.

Sau quá trình đánh giá, chọn lọc chặt chẽ, Tối ngày 8/11/2016, Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016 được tổ chức tại Hà Nội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Thủy nhận vinh danh tại lễ công bố top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam
Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Thủy nhận vinh danh tại lễ công bố top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam

Bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016 do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) cùng với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Công Thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) phối hợp tổ chức.

Tổng Giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc
Tổng Giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc

Với việc được vinh danh trong top doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam, một lần nữa khẳng định tiêu chí mà Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thành đã đưa ra: tăng trưởng kinh tế vững chắc, gắn kết phát triển bền vững với mục tiêu kinh doanh.