Online support

XuanThanh Cement Factory

Ha Nam

XuanThanh Cement Factory

Quang Nam

XuanThanh Cement Factory

Binh Phuoc

Distribution business

091.596.5522

Human Resources Administrative Organization

091.769.5522

General support

(0226)3757666

Distribution business

097.998.39.79

Human Resources Administrative Organization

0983.113.559

General support

(0235)3800888

Human Resources Administrative Organization

093.720.89.89

General support

(0271)3636779
 • VN
 • EN
 • Kaito Cement
  PCB - 40

  Xuan Thanh Cement with Japanese technology, modern production line & advanced in the world, is proud to be the perfect choice for the civil works.

  Updating Infomation

 • Kaito Cement
  PCB - 30

  Xuan Thanh Cement with Japanese technology, modern production line & advanced in the world, is proud to be the perfect choice for the civil works.

  Updating Infomation

 • Clinker
  Clinker

  Xi măng Xuân Thành với công nghệ Nhật Bản, dây truyền hiện đại & tiên tiến trên thế giới,tự hào là sự lựa chọn hoàn hảo cho các công trình dân dụng.

  Updating Infomation

 • Xuan Thanh Cement
  PCB - 40

  Xuan Thanh Cement with Japanese technology, modern production line & advanced in the world, is proud to be the perfect choice for the civil works.

  Updating Infomation

 • Xuan Thanh Cement
  PCB - 30

  Xuan Thanh Cement with Japanese technology, modern production line & advanced in the world, is proud to be the perfect choice for the civil works.

  Updating information

Other products

Kaito Cement

PCB - 40

Kaito Cement

PCB - 30

Clinker

Clinker