(VN) Công ty Cổ phần Xuân Thành – Khánh Hoà đã tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

RELATED POSTS